Biotek

Biotek pigmenty s fľaštičkou Airless obsahujú BioResistent sterilné farby, ktoré zostávajú vždy čerstvé, čisté a nemenné. Nové balenie vám umožňuje predĺžiť životnosť farby na 5 rokov, aby ste sa vyhli plytvaniu.
Bezvzduchová fľaštička, vyhovujúca predpisom každej zeme, má utesnený uzáver, spätný ventil a poskytuje správne množstvo pri každom jednotlivom tlaku, pričom zvyšok farby zostáva bez prístupu vzduchu.

Zastavte plytvanie, môžete ich používať až do poslednej kvapky totálnej bezpečnosti.

Najpredávanejšie